TIN TỔNG HỢP KHÁC
Tin: Hội Nông dân tập huấn: Hướng dẫn xây dựng mô hình HND tham gia thu gom, phân loại, sử lý rác thải thành phân bón hữu cơ tại hộ gia đình và sử dụng phân bón hữu cơ đạt hiệu quả.
19/09/2022 10:00:20

 

Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2022, tại Nhà văn hóa xã Bình Minh, Trung tâm dậy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Hải Dương đã phối hợp cùng Hội Nông dân huyện Bình Giang, tổ chức lớp tập huấn: “ Hướng dẫn xây dựng mô hình HND tham gia thu gom, phân loại, sử lý rác thải thành phân bón hữu cơ tại hộ gia đình và sử dụng phân bón hữu cơ đạt hiệu quả” cho 70 học viên là các đồng chí cán bộ Hội, cán bộ chi hội nông dân cơ sở của 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Để triển khai hướng dẫn việc xây dựng các mô hình thu gom phân loại, và xử lý rác thải đạt hiệu quả tại hộ gia đình.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí giảng viên của trung tâm dậy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh, truyền đạt các nội dung, ý nghĩa, mục đích và yêu cầu của việc thành lập các mô hình, và hiệu quả của các mô hình đã thực hiện. Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Vận động đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao trách nhiệm, ý thức thực hành bảo vệ, giữ gìn môi trường, góp phần cải thiện và bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống. Phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở trong công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Qua buổi tập huấn, các đại biểu đã nắm bắt được các quy trình thành lập các mô hình thu gom, phân loại, sử lý rác thải thành phân bón hữu cơ tại hộ gia đình và sử dụng phân bón hữu cơ đạt hiệu quả. Được thảo luận cách thức xây dựng và vận hành các mô hình đạt hiệu quả, để từ đó về nhân rộng các mô hình tại các địa phương./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 810
Trước & đúng hạn: 810
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/10/2023 00:44:08)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BÌNH MINH - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Văn Luyện - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Bình Minh, Bình Giang, Hải Dương

Điện thoại: 0974743803

Email: 

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 12,988