Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
92.3%
Số hồ sơ xử lý: 181
Trước & đúng hạn: 167
Trễ hạn: 14
Tỉ lệ trễ hạn: 7.7%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/06/2022 22:40:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BÌNH MINH - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Quang Sáng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Bình Minh, Bình Giang, Hải Dương

Điện thoại: 0944801448

Email: 

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 11
Tất cả: 3,400